CALENDARIS CLIMÀTICS

Quines condicions podem esperar al llarg de l’any?


Clicant al mapa adjunt podeu consultar el calendari climàtic de diferents punts del territori, és a dir, gràfics amb els valors característics d’una o diverses variables atmosfèriques per a cada dia de l’any.

Aquest producte és de gran utilitat per a la planificació d’activitats de tot tipus, especialment si es desenvolupen parcialment o total a l’aire lliure, ja que ens informen del comportament més probable que pot tenir el temps en aquell punt i en qualsevol moment de l’any.

Els gràfics s’han realitzat a partir de les dades disponibles de les estacions de la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques) de l’SMC. El període i el total de dades emprat depèn, en cada cas, de la data d’alta de l’estació meteorològica, així com de l’acceptació de validesa dels registres obtinguts.

Cal tenir en compte que els valors mitjans s’acostumen a suavitzar a través de la tècnica estadística de les mitjanes mòbils (en el nostre cas s’aplica un filtre d’11 dies), alhora que cal recordar que no s’inclou el 29 de febrer per no pertorbar els valors obtinguts.

Les variables de les quals se n’ofereix informació, sempre que sigui possible, són la temperatura de l’aire, la humitat relativa, la precipitació, la radiació solar, la velocitat del vent, i el gruix de neu.

Calendaris disponibles

Periòdicament s’aniran incorporant els calendaris associats a altres punts del territori.