CALENDARIS CLIMÀTICS

Quines condicions podem esperar al llarg de l’any?


Clicant al mapa adjunt podeu consultar el calendari climàtic de diferents punts del territori, és a dir, gràfics amb els valors característics d’una o diverses variables atmosfèriques per a cada dia de l’any.

 

Aquest producte és de gran utilitat per a la planificació d’activitats de tot tipus, especialment si es desenvolupen parcialment o total a l’aire lliure, ja que ens informen del comportament més probable (habitual) que pot tenir el temps en aquell punt i en qualsevol moment de l’any.

 

Els gràfics s’han realitzat a partir de les dades disponibles de les estacions de la XEMA (Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques) de l’SMC. El període i el total de dades emprat depèn, en cada cas, de la data d’alta de l’estació meteorològica, així com de l’acceptació de validesa dels registres obtinguts.

 

Cal tenir en compte que, per facilitar la interpretació de les dades, els valors mitjans s’acostumen a suavitzar a través de la tècnica estadística de les mitjanes mòbils (en el nostre cas s’aplica un filtre d’11 dies). Cal recordar, a més, que no s’inclou el 29 de febrer per no pertorbar els valors obtinguts.

Les variables de les quals oferim informació, sempre que sigui possible, són:

 

  • Temperatura de l’aire: mitjana, mitjana de les màximes, mitjana de les mínimes i valors màxims i mínims extrems.

  • Humitat relativa: mitjana, mitjana de les màximes, mitjana de les mínimes i valors mínims extrems.

  • Precipitació: Precipitació màxima diària, horària, i probabilitat diària.

  • Gruix de neu: Valor mitjà diari, mínim i màxim absolut, i probabilitat de neu al terra.

  • Radiació solar: Irradiació solar mesurada respecte la radiació solar potencial.

  • Velocitat del vent: Mitjana, mitjana de les ratxes màximes i ratxes màximes extremes.

 

Periòdicament s’aniran incorporant els calendaris associats a altres punts del territori.

 

Si voleu consultar més dades de les estacions meteorològiques o dades climàtiques: